Praksisteori

Koordinator: Mads Krogh

Hovedområde og ide: Med praksisteori adresseres et centralt element i forståelser af kultur og kulturelle transformationer i en teoretisk ramme, som kombinerer indflydelser fra sociologi, filosofi, kulturteori samt videnskabsantropologi (STS, ANT). Det er enhedens formål at udvikle dette felt som afsæt for studier i en kultur- og æstetikfaglig sammenhæng. Som afsæt er formuleret følgende, bredt anlagte tematikker:

  • Hvad indebærer praksisteori for en ontologisk bestemmelse af kulturelle fænomener og transformationer: Hvordan udpeges og afgrænses kulturelle fænomener i et praksisperspektiv (hvad betyder praksis for forståelser af proces, stabilisering, objektivering, de- og re-territorialisering, det humane/ikke-humane)? Hvordan forstå praksis som mediator i forholdet mellem kulturelle begivenheder og kulturen som et overindividuelt fænomen (hvad indebærer praksis for fx forholdet mellem struktur og agens)?
  • Hvad indebærer praksisteori metodologisk for forskningens relation til kulturelle sammenhænge og fænomener: Hvilke metodiske udfordringer gør sig gældende i en praksisteoretisk tilgang til kunst og kultur? Kan og skal den forskningsmæssige praksis adskilles fra de praksissammenhænge, som studeres, og i givet fald hvordan? Eller må forskeren ses som aktør i sammenhæng med andre kulturelle aktører? Hvad betyder i denne sammenhænge tilgange som practice-based research, practice-led research, practice-as-research, artistic-research?
  • Hvis man (som fx Schatzki 2001) kan tale om en ’praktisk vending’ i tidens teori, i hvilket omfang er der så behov for at ’go beyond’? Hvordan udfordres teorien fx af aktuelle vendinger i retning af materialitet, affekt, assemblage-teori, det post-humane?

Enheden arbejder med disse spørgsmål – som afsæt for aktuelle forskningsinteresser blandt enhedens deltagere (kreativitet, improvisation, erindring, genre mv.) og med henblik på formuleringen af fælles, kollektive forskningsprojekter.

Enheden består af: Steen Kaargaard Nielsen, Thomas Rosendahl Nielsen, Ida KrøgholtAnders EskildsenLouise Ejgod HansenCharlotte Rørdam LarsenMads Krogh